Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘oren lyons’

Irokesernas demokrati är en av världens äldsta, ändå har du aldrig fått lära dig om den i skolan. I mina studier av ett hållbart ledarskap söker jag efter demokratier runt om i världen och jag hittar dem på platser som jag knappt ens visste fanns, som hos irokeserna.

Irokeser är egentligen sex olika indianfolk som tidigt 1600-tal slöt sig samman. Deras kultur är en av få som kan sägas vara matriarkal. Kvinnorna ansågs kunna påverka växtligheten, de ägde marken och var sina storfamiljers överhuvuden. Alla irokesbyar hade ett råd av betrodda män, men de utsågs av kvinnorna.
– Det är mycket viktigt att du kan avsätta en ledare du utsett. Det måste finnas en process för det, det är det som kallas demokrati, säger dagens ledare Oren Lyons. Han är inte bara hövding utan även professor vid State University of New York, Buffalo. Tidigare var han rådgivare åt Clinton och medlare åt Bush.

Oren Lyons menar att varje handling och varje beslut som fattas ska göras med den kommande sjunde generationen i åtanke. Om ett beslut visar sig gynna oss i vår tid, men är på bekostnad av den sjunde generationen, ska man avstå.
– Det handlar om visioner och ledarskap, om framsynthet och om ansvar. När vi vandrar på Moder Jord ser vi noga efter var vi sätter våra fötter, eftersom vi vet att framtida generationers ansikten tittar på oss nerifrån jorden.

Det viktigaste är att världens ledare förändrar sina värderingar från maktutövning till ansvarstagande, enligt Lyons. Man måste också ta moralisk ställning, annars är man ingen ledare. Det är den gyllene regel man måste följa: utan moral kan inget samhälle existera.
– En ledare måste känna jordens rytm, naturen känner inga gränser. Däremot är resurserna begränsade och en generation får inte stjäla från en annan.

Annonser

Read Full Post »